Badkamer Web
Image default
Aanbiedingen

Zijn Elektische Dekens Veilig?

Elektrische dekens zijn veilig wanneer ze op de juiste manier worden gebruikt en bewaard. Er wordt echter aanbevolen dat kinderen, zwangere mensen en mensen met diabetes of problemen met de bloedsomloop ze niet gebruiken.

Er wordt ook besproken wie het gebruik van elektrische dekens moet vermijden, samen met alternatieven om het ’s nachts warm te houden.

Wil je een elektrische deken kopen? Ga naar de Slaapwijsheid website voor de beste vergelijkingen. 

Zijn elektrische dekens veilig?

Moderne elektrische dekens zijn veel veiliger dan hun voorgangers. Dit komt omdat ze veiligheidsvoorzieningen hebben, zoals een automatische uitschakeling.

Er zijn twee soorten elektrische dekens: een type dat direct op de matras past en een type dat een persoon als een traditionele deken kan gebruiken.

Volgens de Columbia University mag iemand nooit beide soorten dekens tegelijk gebruiken, omdat dit een groot brandgevaar kan opleveren.

Bovendien bestaat de kans dat de dekens te heet worden of brandwonden veroorzaken. Om dit te voorkomen, moet de deken voor het slapen gaan worden gebruikt en voor het slapen gaan worden uitgezet.

Vermijd ook het gebruik van elektrische dekens op

 • waterbedden
 • stapelbedden
 • mechanische bedden
 • sofa’s

 

Is er een verband met kanker?

Onderzoekers hebben gespeculeerd over het verband tussen elektromagnetische velden (EMV’s) en kanker.

Er zijn twee soorten EMF’s:

 • Hogere frequentie: Deze omvatten röntgenstralen en gammastralen. Ze maken deel uit van het ioniserende deel van het spectrum, dat cellen en DNA kan beschadigen.
 • Lage- tot middenfrequenties: Deze zijn afkomstig van magnetische velden van elektriciteitsleidingen en elektrische apparaten, zoals elektrische dekens. Zij zijn niet ioniserend en beschadigen geen cellen of DNA.

Elektrische dekens zijn een bron van extreem laagfrequente elektrische en magnetische velden. Ze hebben echter geen verband met kanker.

Zijn ze veilig voor mensen met diabetes?

Sommige mensen met diabetes kunnen last krijgen vanTrusted Source neuropathie, of zenuwbeschadiging, die optreedt als gevolg van hoge bloedglucosespiegels.

Bij dit symptoom kan het veranderde gevoel betekenen dat ze het werkelijke warmteniveau van een elektrische deken niet kunnen voelen, wat kan leiden tot oververhitting of verbranding van de huid.

Om deze reden kunnen artsen het gebruik van een elektrische deken of andere vormen van verwarmingskussens afraden.

Een alternatief is om de elektrische deken te gebruiken om het bed te verwarmen voordat de persoon erin stapt, en de deken vervolgens uit te zetten of te verwijderen voor het slapengaan.

Zijn ze veilig voor mensen met circulatieproblemen?

Als iemand problemen heeft met de bloedsomloop, zijn elektrische dekens mogelijk niet veilig.

Net als bij diabetische neuropathie, merkt een oudere studie uit 2008Trusted Source op dat een persoon met circulatieproblemen minder gevoelig kan zijn voor warmteniveaus. Dit komt door de essentiële rol die de huid speelt in de thermoregulatie, het systeem van het lichaam om de temperatuur te regelen.

Daarom kan het gebruik van een elektrische deken mogelijk leiden tot brandwonden, omdat mensen misschien niet voelen dat de deken te warm wordt. Het is raadzaam een arts te raadplegen om na te gaan of het gebruik van deze producten om warmte te genereren veilig is.

Wie moet er nog meer voorzichtig zijn met elektrische dekens?

De volgende mensen moeten het gebruik van elektrische dekens vermijden. Zij kunnen met een arts overleggen wat de beste manier is om te doen als zij extra warmte nodig hebben.

Oudere volwassenen
Oudere volwassenen kunnen het gebruik van elektrische dekens ook beter vermijden. Hun huid kan veranderde temperatuurreceptoren hebben, wat betekent dat ze niet kunnen zien of ze te warm zijn, wat kan leiden tot brandwonden.

Een onderzoek uit 2015 wijst uit dat mensen met de ziekte van Parkinson moeite kunnen hebben met het reguleren van de temperatuur. Bovendien kunnen mensen met mobiliteitsproblemen de interne draden van de deken buigen of breken, waardoor er mogelijk kortsluiting kan ontstaan en de deken in brand kan vliegen.

Zijn ze veilig voor gebruik tijdens de zwangerschap?

Elektrische dekens zijn mogelijk niet veilig om te gebruiken tijdens de zwangerschap omdat ze niet-ioniserende straling genereren.

Uit onderzoek vanTrusted Source blijkt dat blootstelling aan niet-ioniserende straling de kans op zwangerschapsverlies kan verhogen. Uit het onderzoek bleek dat het aantal miskramen bij de mensen in de hoge blootstellingsgroep twee keer zo hoog was als bij de mensen in de lage blootstellingsgroep.

Er is geen bewijs bevestigt van elektromagnetische velden in het milieu het risico van zwangerschapscomplicaties verhogen. Zij wijzen echter wel op de noodzaak van verder onderzoek.

Overleg met een arts voordat u tijdens de zwangerschap een elektrische deken gebruikt.

Veiligheidstips
Om het risico op onveilige uitkomsten zo klein mogelijk te houden, moet iemand deze veiligheidsrichtlijnen volgen:

 • het vermijden van het gebruik van tweedehands elektrische dekens
 • oude dekens vervangen, vooral als ze meer dan 10 jaar oud zijn
 • koop elektrische dekens met goedkeuring van een nationaal erkend testbureau, zoals Underwriters Laboratories
 • controleren of de deken geen scheuren, brandwonden of andere beschadigingen vertoont
 • controleren of de ingebedde verwarmingsdraden, het elektrische snoer en het
 • temperatuurregelsysteem in goede staat zijn en goed passen